Garantie

Klanttevredenheid staat voorop bij Tegelmegashop.nl. Vandaar dat wij je graag uitgebreid informeren over onze garantievoorwaarden. Uiteraard geldt, naast de garantievoorwaarden, de wetgeving omtrent garantie en conformiteit, waarbij je bij de aankoop van een product dient te ontvangen wat je in alle redelijkheid mag verwachten. Daarnaast ontvang je op alle producten van Tegelmegashop.nl fabrieksgarantie. Aangezien wij een uitgebreid online assortiment tegels en tegel toebehoren aanbieden, is het mogelijk dat de fabrieksgarantie per product / merk / fabrikant verschilt. Wil je van een specifiek product de fabrieksgarantie voorwaarden ontvangen, kunnen wij deze gericht voor je opvragen.

Garantievoorwaarden van Tegelmegashop.nl

De fabrieksgarantie is productafhankelijk. In het geval jouw online order diverse producten betreft, is het mogelijk dat de garantievoorwaarden per product verschilt. De garantietermijn gaat in op de dag van levering. Om aanspraak te maken op de garantievoorwaarden dien je een bewijs van aankoop te kunnen overleggen. Bewaar de factuur dus goed!

Er is geen sprake van garantie in het geval van; Natuurlijke slijtage van producten die aan standaard slijtage onderhevig zijn. Schade die te wijten is aan de consument al dan niet derde partijen die onjuist gebruik maken van het product / de producten. Schade die ontstaan is tijdens het verwerken van het product / de producten en overige oorzaken van buitenaf.

Indien er een probleem is m.b.t. de juiste producten en/of de juiste aantallen, kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Hierbij zullen wij onze uiterste best doen om dit zo snel mogelijk naar behoren op te lossen. In het geval producten geretourneerd dienen te worden, kun je gebruik maken van onze retour procedures. Indien er sprake is van schade dien je dit binnen 7 dagen na levering schriftelijk te vermelden aan Tegelmegashop.nl en kun je gebruik maken van onze klachtenprocedure.

LET OP: Overlevingen tot ca. 2% moeten worden geaccepteerd. Bij bestelling wordt koper geacht minimaal 2% snij- en breukverlies te aanvaarden.

Nadat het product / de producten zijn gemonteerd (lees: verwerkt) vervalt de garantietermijn en is Tegelmegashop.nl niet meer aansprakelijk voor schade. Montage en/of demontage kosten vallen buiten de garantievoorwaarden. Kosten die u (koper) maakt t.b.v montage of die ontstaan uit montage en/of demontage werkzaamheden vallen beide niet binnen de garantievoorwaarden en Tegelmegashop is hier nimmer voor aansprakelijk.

Gevolgschade ontstaan uit een defect en/of mankement -, verkeerde montage - en/of onjuist gebruik van het product / de producten valt buiten de garantievoorwaarden en Tegelmegashop is hier nimmer voor aansprakelijk.

Indien jouw klachten gegrond zijn behoudt Tegelmegashop het recht de wijze waarop de garantie toegekend wordt te selecteren. Hierbij kan Tegelmegashop.nl kiezen uit enerzijds het herstellen van de schade, het vervangen van het product / de producten. of het compenseren van de waardeafname. Indien gekozen wordt voor het vervangen van het product / de producten en het product geen onderdeel meer vormt van het huidige assortiment van Tegelmegashop, zal een vergelijkbaar alternatief aangeboden worden op basis van materiaal, design (kleur / afwerking) en prijs / kwaliteit verhouding.

Na ontvangst van een klachtenformulier waarin aanspraak wordt gedaan op de garantievoorwaarden, zal Tegelmegashop binnen 2 werkdagen een reactie geven. Indien er een nader onderzoek ingesteld dient te worden, wordt je hiervan schriftelijk (per e-mail) op de hoogte gesteld. Vervolgens zal zo snel mogelijk een passende oplossing aangereikt worden.